تاریخ : جمعه 15 تير 08:42
کد خبر : 700732
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

برگزاری دعای ندبه

برگزاری دعای ندبه

تا صبح ظهور ندبه می خوانیم

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ