تاریخ : چهارشنبه 20 تير 17:31
کد خبر : 701760
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

شبی در کهف با شهدا

شبی در کهف با شهدا

اردوی فرهنگی کهف الشهدا برگزار گردید

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

گزارش تصویری از اردوی کهف الشهدا...

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ