تاریخ : جمعه 11 آبان 11:34
کد خبر : 721525
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

ایستگاه صلواتی روز اربعین

ایستگاه صلواتی روز اربعین

تا حسین هست سنت حسنه پذیرایی از عزاداران هم هست

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

صل الله علیک ابا عبدالله...

صل الله علی الباکین علی الحسین...

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ