پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
پنجشنبه 28 تير 1397 -

رای به سایت :
3639
محبوب
تغییر ساعت کاری ادارات دولتی تهران
تغییر ساعت کاری ادارات دولتی تهران

ساعت کار ادارات به استثناء مراکز خدمات رسان تا پایان تیرماه سال جاری از ساعت ۶ شروع و ساعت ۱۴ پایان می یابد.

1397/04/13 19:21