پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
یکشنبه 24 تير 1397 -

رای به سایت :
1102
محبوب

شهید سهراب افسری

تاریخ شهادت:  1363-12-22
محل شهادت:  شرق دجله