پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
1045
محبوب

شهید سهراب افسری

تاریخ شهادت:  1363-12-22
محل شهادت:  شرق دجله