پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

رای به سایت :
1108
محبوب

شهید سهراب افسری

تاریخ شهادت:  1363-12-22
محل شهادت:  شرق دجله