پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
1045
محبوب

شهید محمد مرشدی

تاریخ شهادت:  1364-10-25
محل شهادت:  والفجر8