پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
1108
محبوب

شهید محمد مرشدی

تاریخ شهادت:  1364-10-25
محل شهادت:  والفجر8