پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
پنجشنبه 30 فروردين 1397 -

رای به سایت :
1084
محبوب

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› سه شنبه 28 فروردين 1397 - 20:30

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 28 فروردین ماه 1397 برگزار گردید.

نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
گزارش تصویری/ نشست بصیرتی
نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 08 اسفند 1396 - 16:30

جلسه شواری پایگاه با محوریت بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه در روز دوشنبه 7 اسفندماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 19:10

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 17:43

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 26 دی ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری/ شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 03:15

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 28 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 20:00

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 21 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 18 آذر 1396 - 17:14

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 14 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 15:42

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 7 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 04 آذر 1396 - 17:12

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 04 آذر 1396 - 16:52

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 23 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
گزارش تصویری / نشست بصیرتی
نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 15:03

جلسه شواری پایگاه با محوریت بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه در روز دوشنبه 22 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 14:56

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 9 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و آل بویه
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و آل بویه
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 16:48

حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و آل بویه در روز سه شنبه 2 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 16:45

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 16:38

حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 16:31

حلقه صالحین شهید تقی گنجی در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› شنبه 01 مهر 1396 - 16:14

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 27 شهریورماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› سه شنبه 28 شهريور 1396 - 17:13

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 21 شهریورماه 1396 برگزار گردید.

فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 21:39

برنامه فوتسال آموزشی پایگاه در روز جمعه 18 شهریورماه 1396 در سالن 9دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 21:21

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 14 شهریورماه 1396 برگزار گردید.

1 2 3 4... 20