پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
1108
محبوب

برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن کریم
گزارش تصویری / ماه مبارک رمضان
برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن کریم
    تاریخ› شنبه 29 ارديبهشت 1397 - 19:53

جلسات جزء خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان ر برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه جزء خوانی قرآن کریم
گزارش تصویری / ماه مبارک رمضان
برگزاری اولین جلسه جزء خوانی قرآن کریم
    تاریخ› شنبه 29 ارديبهشت 1397 - 19:48

اولین جلسه جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان روز پنج شنبه 27 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 1397 - 20:49

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه1397 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 01:00

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 28 فروردین ماه 1397 برگزار گردید.

نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
گزارش تصویری/ نشست بصیرتی
نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 08 اسفند 1396 - 20:00

جلسه شواری پایگاه با محوریت بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه در روز دوشنبه 7 اسفندماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 22:40

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 21:13

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 26 دی ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری/ شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 06:45

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 28 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 23:30

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 21 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 18 آذر 1396 - 20:44

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 14 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 19:12

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 7 آذرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 04 آذر 1396 - 20:42

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 04 آذر 1396 - 20:22

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 23 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
گزارش تصویری / نشست بصیرتی
نشست بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 18:33

جلسه شواری پایگاه با محوریت بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی*هادیان* پایگاه در روز دوشنبه 22 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 18:26

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 9 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و آل بویه
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و آل بویه
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 20:18

حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و آل بویه در روز سه شنبه 2 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین به صورت تجمیعی
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 20:15

حلقه صالحین به صورت تجمیعی در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 20:08

حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 20:01

حلقه صالحین شهید تقی گنجی در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری / شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› شنبه 01 مهر 1396 - 19:44

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء در روز سه شنبه 27 شهریورماه 1396 برگزار گردید.

1 2 3 4... 21