پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

رای به سایت :
1108
محبوب

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› یکشنبه 03 اسفند 1393 - 06:00

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء با حضور اعضای حلقه فوق برگزار گردید.

RSS