پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
یکشنبه 04 فروردين 1398 -

رای به سایت :
1108
محبوب

برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
    تاریخ› یکشنبه 26 مهر 1394 - 06:00

حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه باحضور اعضای حلقه فوق در روز سه شنبه 21 مهرماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهیدتقی گنجی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهیدتقی گنجی
    تاریخ› یکشنبه 26 مهر 1394 - 05:50

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید تقی گنجی با حضور اعضای حلقه های فوق در وز سه شنبه 21مهرماه 1394 برگزار گردید.

تجمیع حلقه های صالحین
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
تجمیع حلقه های صالحین
    تاریخ› یکشنبه 26 مهر 1394 - 05:30

حلقه های صالحین پایگاه در روز سه شنبه 21 مهرماه 1394 به صورت تجمیعی برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه
    تاریخ› دوشنبه 20 مهر 1394 - 06:00

حلقه صالحین شهید حمیدرضا آل بویه باحضور اعضای حلقه فوق در روز سه شنبه 14 مهرماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید تقی گنجی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه های صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید تقی گنجی
    تاریخ› دوشنبه 20 مهر 1394 - 05:30

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید تقی گنجی با حضور اعضای حلقه های فوق در وز سه شنبه 14 مهرماه 1394 برگزار گردید.

تجمیع حلقه های صالحین پایگاه
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
تجمیع حلقه های صالحین پایگاه
    تاریخ› دوشنبه 20 مهر 1394 - 05:00

حلقه های صالحین پایگاه در روز سه شنبه 14 مهرماه 1394 به صورت تجمیعی برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید آل بویه
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید آل بویه
    تاریخ› سه شنبه 14 مهر 1394 - 03:00

حلقه صالحین حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء وشهید حمیدرضا آل بویه باحضور اعضای حلقه های فوق در هفته دفاع مقدس روز سه شنبه 7 مهرماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
    تاریخ› سه شنبه 14 مهر 1394 - 02:00

حلقه صالحین شهید تقی گنجی با حضور اعضای حلقه های فوق در هفته دفاع مقدس روز سه شنبه 7 مهرماه 1394 برگزار گردید.

تجمیع حلقه های صالحین
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
تجمیع حلقه های صالحین
    تاریخ› دوشنبه 13 مهر 1394 - 21:00

حلقه های صالحین پایگاه در هفته دفاع مقدس روز سه شنبه 7 مهرماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهیدحمیدرضا آل بویه
گزارش تصویری/شجره طیبه صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهیدحمیدرضا آل بویه
    تاریخ› دوشنبه 06 مهر 1394 - 02:00

حلقه صالحین حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء وشهید حمیدرضا آل بویه باحضور اعضای حلقه های فوق در هفته دفاع مقدس روز سه شنبه 31 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

نشست بصیرتی،اخلاقی،سیاسی واجتماعی هادیان پایگاه
گزارش تصویری/بصیرتی واخلاقی
نشست بصیرتی،اخلاقی،سیاسی واجتماعی هادیان پایگاه
    تاریخ› شنبه 04 مهر 1394 - 21:00

ششمین جلسه شواری پایگاه با محوریت بصیرتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بسیجیان *هادیان* در روز دوشنبه 30 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

قرآن و عترت
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
قرآن و عترت
    تاریخ› جمعه 03 مهر 1394 - 02:30

آخرین جلسه کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، برنامه جوانه های صالحین پایگاه با حضور استاد رستمی در روز یک شنبه 29 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی وشهیدان حسام الحکماء
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی وشهیدان حسام الحکماء
    تاریخ› پنجشنبه 02 مهر 1394 - 02:00

حلقه صالحین شهید تقی گنجی وشهیدان حسام الحکماء باحضور اعضای حلقه های فوق در روز سه شنبه 24 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

قرآن وعترت
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
قرآن وعترت
    تاریخ› شنبه 28 شهريور 1394 - 07:00

ششمین جلسه کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، برنامه جوانه های صالحین پایگاه با حضور استاد رستمی در روز یک شنبه 22 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

کارگاه خلاقیت
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
کارگاه خلاقیت
    تاریخ› جمعه 27 شهريور 1394 - 05:00

هشتمین جلسه کلاس کارگاه خلاقیت«نرم افزارهای گوشی های اندروید و ...» برنامه جوانه های صالحین پایگاه در روز یک شنبه 22 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام  الحکماء و شهید آل بویه
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء و شهید آل بویه
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 04:00

حلقه صالحین شهیدان حسام الحکماء باحضور اعضای حلقه های فوق در روز سه شنبه 17 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
برگزاری حلقه صالحین شهید تقی گنجی
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 03:15

حلقه صالحین شهید تقی گنجی با حضور اعضای حلقه های فوق در روز سه شنبه 17 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

برگزاری تجمیعی حلقه های صالحین
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
برگزاری تجمیعی حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 03:10

حلقه صالحین پایگاه به صورت تجمیعی با حضور اعضا در روز سه شنبه 17 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

قرآن وعترت
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
قرآن وعترت
    تاریخ› یکشنبه 22 شهريور 1394 - 04:00

پنجمین جلسه کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، برنامه جوانه های صالحین پایگاه با حضور استاد رستمی در روز یک شنبه 15 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

کارگاه خلاقیت
گزارش تصویری/جوانه های صالحین
کارگاه خلاقیت
    تاریخ› یکشنبه 22 شهريور 1394 - 03:45

هفتمین جلسه کلاس کارگاه خلاقیت«نرم افزارهای گوشی های اندروید» برنامه جوانه های صالحین پایگاه در روز یک شنبه 15 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

RSS
1 2 3 4... 6