پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
جمعه 31 فروردين 1397 -

رای به سایت :
1084
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج روح الله(ره)

توضيحات:  تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال 1358 تشکیل شده است .