تاریخ : یکشنبه 19 شهريور 21:39
کد خبر : 549022
سرویس خبری : توپ و تور
 

فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان

گزارش تصویری / تربیت بدنی

فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان

برنامه فوتسال آموزشی پایگاه در روز جمعه 18 شهریورماه 1396 در سالن 9دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج روح الله«ره» حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

برنامه فوتسال آموزشی پایگاه در روز جمعه 18 شهریورماه 1396 در سالن 9دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

به روایت تصویر:

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ