پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
شنبه 30 تير 1397 -

رای به سایت :
1102
محبوب
برگزاری سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
برگزاری سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم در روز پنج شنبه 21 دی ماه 1396 از ساعت 17:30 الی 21 در حسینیه خامنه ای های تهران برگزار شد.

1396/10/28 12:59
پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم آماده و چاپ گردید.

1396/10/21 17:30
تقویم سال1397 اهدایی در سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
تقویم سال1397 اهدایی در سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح تقویم سال1397 اهدایی در سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع آماده و جهت چاپ اقدام گردید.

1396/10/21 17:30
دعوتنامه سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
دعوتنامه سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح دعوتنامه سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم آماده و چاپ گردید.

1396/10/21 17:30
برگزاری اولین جلسه شورای ستاد یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و مدافعان حرم
برگزاری اولین جلسه شورای ستاد یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و مدافعان حرم

اولین جلسه شواری ستاد یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و مدافعان حرم در روز دوشنبه 20 آذر ماه 1396 با حضور بسیجیان پیشکسوت، فعال و عادی برگزار گردید.

1396/09/21 11:52
پوشش خبری بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
پوشش خبری بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

خبر برگزاری بیست و نهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج از شبکه خبر پخش شد.

1394/11/04 12:40
بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج در روز پنج شنبه 24 دی ماه 1394 از ساعت 17:30 الی 21 در حسینیه خامنه ایهای تهران برگزار گردید.

1394/11/03 13:10
تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

طرح تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج آماده و جهت چاپ اقدام گردید.

1394/09/23 08:44
طراحی تقویم روزشمار معکوس یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
طراحی تقویم روزشمار معکوس یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

تقویم روزشمار معکوس بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج طراحی، چاپ و در پایگاه نصب گردید.

1394/08/26 13:39
ستاد بزرگداشت بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
ستاد بزرگداشت بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

شروع به کار ستاد بزرگداشت بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

1394/08/26 13:05