تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 15:18
کد خبر : 550003
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری جلسه قرآن

برگزاری جلسه قرآن

جلسه قرآن برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت قائم (عج)  حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،جلسه قرآنی درپایگاه قائم (عج)با حضور اعضای پایگاه قائم
برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ