تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 07:37
کد خبر : 551104
سرویس خبری : عکس خبری
 

نظافت پایگاه قائم

نظافت پایگاه قائم

نظافت پایگاه قائم انجام گرفت.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت قائم (عج)  حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،نظافت پایگاه قائم بوسیله ی  اعضای پایگاه و فرماندهی محترم پایگاه قائم
کربلایی حسین احمدابادی صورت گرفت.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ