تاریخ : سه شنبه 12 تير 15:48
کد خبر : 700277
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری جلسه اعضای شورا پایگاه قائم

برگزاری جلسه اعضای شورا پایگاه قائم

جلسه اعضای شورا پایگاه قائم برگزارشد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت قائم (عج)  حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،جلسه پایگاه قائم(عج)با حضور فرماندهی محترم پایگاه و اعضای شورای پایگاه
برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ