پایگاه مقاومت بسیج حضرت قائم (عج)
 
یکشنبه 24 تير 1397 -

رای به سایت :
1499
محبوب
برگزاری جلسه اعضای شورا پایگاه قائم
برگزاری جلسه اعضای شورا پایگاه قائم

جلسه اعضای شورا پایگاه قائم برگزارشد

1397/04/12 15:48
برگزاری جلسه قرآن
برگزاری جلسه قرآن

جلسه قرآنی پایگاه قائم برگزار شد

1397/04/12 15:43
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم

جلسه عمومی پایگاه قائم برگزار شد.

1396/06/22 07:27
اموزش و توجیح نهایی نیروهای تحت امر پایگاه قائم ساعاتی قبل از شروع عملیات
اموزش و توجیح نهایی نیروهای تحت امر پایگاه قائم ساعاتی قبل از شروع عملیات

اموزش وتوجیه نهایی نیروهای تحت امر پایگاه قائم انجام شد

1396/06/15 04:49
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم

جلسه عمومی پایگاه قائم برگزار شد.

1396/05/30 19:31
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم

جلسه عمومی پایگاه قائم برگزار شد.

1396/05/16 18:51
سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف
سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف

سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف درباره چگونگی ایجاد انگیزه در بسیجیان برگزار شد.

1396/04/28 10:55
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم

جلسه عمومی پایگاه قائم برگزار شد

1396/04/28 10:48
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم

جلسه عمومی پایگاه قائم برگزار شد.

1396/04/14 02:26
سخنرانی برادر بسیجی آقا تقی
سخنرانی برادر بسیجی آقا تقی

سخنرانی برادر بسیجی آقا تقی در پایگاه قائم برگزار شد.

1396/02/31 17:36
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم
برگزاری جلسه عمومی پایگاه قائم

جلسه عمومی پایگاه قائم برگزار شد.

1396/02/31 17:17
آماده سازی پذیرایی در پایگاه قائم
آماده سازی پذیرایی در پایگاه قائم

آماده سازی پذیرایی در پایگاه قائم توسط بسیجیان صورت گرفت.

1396/02/20 17:47
جلسه شورای پایگاه قائم
جلسه شورای پایگاه قائم

جلسه شورای پایگاه قائم برگزار شد.

1396/02/13 20:50
عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) برتمام مسلمانان مبارک باد

1396/02/05 10:06
سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف
سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف

سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف درباره ی مبعث پیامبر اکرم صورت گرفت

1396/02/05 08:44
شرح زندگی نامه شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان توسط برادر سید مهدی ابوطالبی
شرح زندگی نامه شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان توسط برادر سید مهدی ابوطالبی

زندگی نامه شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان

1396/02/05 08:39
تقدیم جوایز به اعضای حلقه صالحین پایگاه قائم
تقدیم جوایز به اعضای حلقه صالحین پایگاه قائم

تقدیم جوایز به اعضای حلقه صالحین پایگاه قائم صورت گرفت.

1396/01/30 06:53
آموزش نحوه ی گرفتن سلاح در هنگام ایستادن توسط برادر کریم نژاد
آموزش نحوه ی گرفتن سلاح در هنگام ایستادن توسط برادر کریم نژاد

آموزش نحوه ی گرفتن سلاح در هنگام ایستادن توسط برادر کریم نژاد برگزارشد.

1396/01/30 06:39
سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف
سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف

سخنرانی برادر بسیجی جواد لباف در پایگاه قائم برگزار شد.

1396/01/30 06:28
چگونگی نظارت برانتخابات
چگونگی نظارت برانتخابات

توضیحاتی درمورد چگونگی نظارت برانتخابات توسط شورای نگهبان

1396/01/30 06:22

1 2