پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)
 
سه شنبه 03 بهمن 1396 -

رای به سایت :
184
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (علیه السلام)

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (علیه السلام) جمعی حوزه 219 فلق بوده که واقع شده در انتهای خیابان مرتضوی ، کوچه ی شهید حیدریان ، کوی مسجد می باشد.