نسخه چاپی - لبیک به ندای رهبری
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:53
کد خبر : 597251
سرویس خبری : عکس خبری
 

لبیک به ندای رهبری

لبیک به ندای رهبری

در پی زلزله ی دلخراش غرب سرزمین اسلامی ما پایگاه مقاومت سلمان فارسی با ایجاد ایستگاه دریافت کمک های مردمی به ندای رهبری لبیک گفتندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ