تاریخ : یکشنبه 12 آذر 21:49
کد خبر : 613900
سرویس خبری : عکس خبری
 

انجام وظیفه مسئول شب پایگاه مورخ ۹۶.۹.۱۲

انجام وظیفه مسئول شب پایگاه مورخ ۹۶.۹.۱۲

حضور مسئول شب پایگاه سلمان جهت عضو پذیری و انجام امور محوله پایگاه در مورخ ۱۲ اذرماهسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ