پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی
 
سه شنبه 03 مهر 1397 -

رای به سایت :
258
محبوب
هییت رهروان شهدا بسبجیان پایگاه سلمان یکشنبه ها ساعت هفت
هییت رهروان شهدا بسبجیان پایگاه سلمان یکشنبه ها ساعت هفت

هییت رهروان شهدا بسبجیان پایگاه سلمان یکشنبه ها ساعت هفت

1396/09/26 20:24
سرو سامان دادن به امور پرسنلی توسط نیرو انسانی
سرو سامان دادن به امور پرسنلی توسط نیرو انسانی

سرو سامان دادن به امور پرسنلی توسط نیرو انسانی

1396/09/26 20:18
برگزاری جلسه مشترک صالحین پایگاه مقاومت سلمان فارسی و حوزه ۲۱۹ فلق
برگزاری جلسه مشترک صالحین پایگاه مقاومت سلمان فارسی و حوزه ۲۱۹ فلق

مورخ ۹۵.۹.۲۵ جلسه مشترک صالحین پایگاه سلمان فارسی و حوزه ۲۱۹ فلق در مکان حوزه برگزار گردید

1396/09/25 20:11
   أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی      فرمانده خدا قوت التماس دعا
أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی فرمانده خدا قوت التماس دعا

حضور فرماندهی محترم پایگاه مقاومت سلمان فارسی در مشهد مقدس و پابوسی امام رضا علیه السلام

1396/09/22 20:22
جلسه مشترک پایگاه سلمان با اعضای شورای فرماندهی حوزه
جلسه مشترک پایگاه سلمان با اعضای شورای فرماندهی حوزه

جلسه مشترک شورای محترم فرماندهی حوزه ۲۱۹فلق با اعضاء پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی مورخ ۹۶.۹.۲۰

1396/09/21 14:45
مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان
مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان

مسئول شب مورخ ۹۶.۹.۱۷ به همراه حلقه صالحین حلقه شهید هادی دلاور

1396/09/19 18:37
مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان
مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان

حضور مسئول شب مورخ ۹۶.۹‌.۱۸ در پایگاه به جهت عضو پذیری و پیشبرد اهداف پایگاه مقاومت سلمان فارسی

1396/09/18 18:36
برگزاری اردوی فوتسال و استخر
برگزاری اردوی فوتسال و استخر

به همت فرماندهی و تربیت بدنی محترم پایگاه مقاومت سلمان فارسی اردوی استخر و فوتسال در مورخ ۹۶.۹.۱۷ برگزار گردید

1396/09/17 18:32
نظافت پایگاه مقاومت سلمان
نظافت پایگاه مقاومت سلمان

به همت فرماندهی نظافت پایگاه انجام شد

1396/09/17 09:46
شهدای حسینیه خرقانیها
شهدای حسینیه خرقانیها

زینت پایگاه به عکس زیبای شهدای حسینیه خرقانیها

1396/09/17 09:43
انجام وظیفه ی مسئول شب
انجام وظیفه ی مسئول شب

مسئول شب مورخ ۹۶.۹.۱۶ در پایگاه حاضر و به انجام وظیفه پرداخت

1396/09/17 09:40
حضور فرماندهی محترم  پایگاه مقاومت سلمان فارسی به عنوان مسئول شب
حضور فرماندهی محترم پایگاه مقاومت سلمان فارسی به عنوان مسئول شب

حضور فرماندهی محترم پایگاه سلمان فارسی مورخ ۹۶.۹.۱۵ در پایگاه به جهت عضو پذیری و پیشبرد اهداف پایگاه

1396/09/15 16:39
انجام وظیفه ی مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان فارسی
انجام وظیفه ی مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان فارسی

انجام وظیفه ی مسئول شب مورخ ۹۶.۹.۱۴ جهت عضو پذیری و انجام وظیفه ی محوله

1396/09/14 20:21
نورپردازی محیط پایگاه به همت آماد
نورپردازی محیط پایگاه به همت آماد

به همت اماد نور پردازی محیط پایگاه مقاومت سلمان فارسی انجام شد

1396/09/13 21:40
انجام وظیفه مسئول شب پایگاه سلمان فارسی
انجام وظیفه مسئول شب پایگاه سلمان فارسی

انجام وظیفه مسئول شب پایگاه مقاومت سلمان فارسی به جهت رسیدگی به امور پایگاه و عضو پذیری مورخ ۹۶.۹.۱۴

1396/09/13 21:35
انجام وظیفه مسئول شب پایگاه مورخ ۹۶.۹.۱۲
انجام وظیفه مسئول شب پایگاه مورخ ۹۶.۹.۱۲

حضور مسئول شب پایگاه سلمان جهت عضو پذیری و انجام امور محوله پایگاه در مورخ ۱۲ اذرماه

1396/09/12 18:19
برگزاری حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین

برگزاری حلقه صالحین در مورخه ۹۶.۹.۱۱ حلقه صالحین به نام حلقه شهید قدیانی باحضور مسئول صالحین پایگاه که مسئول شب وقت پایگاهم بودن انجام پذیرفت

1396/09/11 18:39
برگزاری اردوی فوتسال و استخر
برگزاری اردوی فوتسال و استخر

به همت تربیت بدنی و فرماندهی محترم اردوی فوتسال و استخر در مورخ ۹۶.۹.۱۰ برگزار گردید

1396/09/11 08:26
باز سازی محیط پایگاه ،و دکور جنگی به همت آماد
باز سازی محیط پایگاه ،و دکور جنگی به همت آماد

به همت اماد و فرماندهی محیط پایگاه بازسازی و دکور جنگی ساخته شده در پایگاه قرار گرفت

1396/09/09 21:22
انجام وظیفه مسئول شب مورخ ۹۶.۹.۹
انجام وظیفه مسئول شب مورخ ۹۶.۹.۹

مسئول شب طبق تدبیر فرماندهی محترم پایگاه هرشب از ساعت هشت تا نه یکی از پرسنل به عنوان مسئول شب پایگاه سلمان انجام وظیفه می نماید

1396/09/08 21:25

1 2 3 4