پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد مصطفی (ص)
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
186
محبوب

اصفر بهفر

تاریخ شهادت:  1362-02-17
محل شهادت:  سلماس

این شهید از شهیدان پایگاه بسیج انصار ولایت مسجد محمد مصطفی می باشد.