قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد مصطفی (ص)
 
جمعه 26 مرداد 1397 -

رای به سایت :
186
محبوب

محمود جباری مقدم پور

تاریخ شهادت:  1365-01-01
محل شهادت:  پنجوین عراق

این شهید از شهیدان پایگاه بسیج انصار ولایت مسجد محمد مصطفی می باشد.