پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد مصطفی (ص)
 
شنبه 29 دي 1397 -

رای به سایت :
188
محبوب

محمود جباری مقدم پور

تاریخ شهادت:  1365-01-01
محل شهادت:  پنجوین عراق

این شهید از شهیدان پایگاه بسیج انصار ولایت مسجد محمد مصطفی می باشد.