تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 23:07
کد خبر : 694800
سرویس خبری : پوستر
 

دوبیتی روز قدس

دوبیتی روز قدس

دوبیتی روز قدس

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد مصطفی (ص)  حوزه 225 مرصوص  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

 

شود محو از جهان بیداد یک روز            شود نابود استبداد یک روز

به امداد "امید ِ خلق عالم"             فلسطین می شود آزاد یک روز

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ