پایگاه مقاومت بسیج انصار الحسین(ع)
 
جمعه 03 اسفند 1397 -

رای به سایت :
314
محبوب

عباس خدائی

تاریخ شهادت:  1367-03-17
محل شهادت:  شاخ شمیران

شهید عباس خدائی 

نام پدر :محمد 

ت ت:1350/01/27

مسولیت : تکور 

پایگاه :انصارالحسین (ع) 

مادر در قید حیات