پایگاه مقاومت بسیج حضرت پیغمبر(ص)
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
328
محبوب

منصور بابانژاد

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  پل ذهاب

به گزارش معاونت فضای مجازی پایگاه پیغمبر

شهید منصور بابانژاد در سال 1337/3/18 متولد شد و از پایگاه پیغمبر به جبهه اعزام شد ودر سال 1361/10/8 در پل ذهاب در سنندج به شهادت رسید.