تاریخ : یکشنبه 25 تير 09:02
کد خبر : 500307
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

روز بهزیستی

روز بهزیستی

روز بهزیستی را به همه ی کارکنان زحمت کش بهزیستی تبریک عرض میکنم.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت پیغمبر(ص)  حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،امروز یکشنبه مورخ:96/4/25روز بهزیستی است روز بهزیستی را از طرف فرمانده محترم پایگاه به همه ی کارکنان زحمت کش بهزیستی ها تبریک عرض می نماییم.lسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ