تاریخ : سه شنبه 05 تير 16:42
کد خبر : 699077
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

غباروبی مزار شهدا

غباروبی مزار شهدا

غباروبی مزار شهدا در پارک رضوان به همراه تعدادی از شوری برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت پیغمبر(ص)  حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ، غباروبی مزار شهدا در روز جمعه ودرتاریخ:۱۳۹۷٫۴٫۱در پارک رضوان به همراه تعدادی از شوری وبا برنامه ی زیارت عاشوری برگزار گردید.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ