پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
130
محبوب

کامیار قدس

تاریخ شهادت:  1365-12-12
محل شهادت:  شلمچه