تاریخ : سه شنبه 21 شهريور 20:14
کد خبر : 550924
سرویس خبری : عکس خبری
 

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر در جهت ارتقاء حلقه های صالحین برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی   حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،اتاق فکر با اعضای شورا و مربیان صالحین جهت ارتقاء سطح صالحین برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ