تاریخ : سه شنبه 21 شهريور 20:22
کد خبر : 550929
سرویس خبری : عکس خبری
 

نشست سیاسی

نشست سیاسی

نشست سیاسی با موضوع جهاد مدافعان حرم برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی   حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،نشست سیاسی با موضوع جهاد مدافعین حرم با سخنرانی خانم کفاش حسینی در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ