تاریخ : سه شنبه 21 شهريور 20:39
کد خبر : 550940
سرویس خبری : عکس خبری
 

ایثارگران

ایثارگران

اعضای شورا با جانباز خانم حشمتیان دیدار کردند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی   حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،اعضای شورای سادات حسینی بامسئول ایثارگران خواهر حشمتیان جانباز دفاع مقدس دیدار کردند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ