پایگاه مقاومت بسیج قوامین
 
چهارشنبه 27 تير 1397 -

رای به سایت :
271
محبوب

شهید حمید رشید

تاریخ شهادت:  1366-12-24
محل شهادت:  سومار