پایگاه مقاومت بسیج مرصاد
 
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

رای به سایت :
670
محبوب

پیاه روی اربعین حسینی
پیاه روی اربعین حسینی
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 11:32

مراسم پیاده روی اربعین حسینی مانند هرسال برپاشد.

سخن رهبر
سخن رهبر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 11:01

سخن رهبر درمورد بسیج بیان شده است.

16صفر
16صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:33

رویداد های شانزدهم صفر بیان شده است.

14صفر
14صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:27

وقایع چهاردهم صفر بیان شده است.

13 صفر
13 صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:23

رخداد های 13 صفر بیان شده است.

دوازدهم صفر
دوازدهم صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:19

رخداد های دوازدهم صفر بیان شده است.

9صفر
9صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:15

وقایع 9 صفر بیان شده است.

هفتم صفر
هفتم صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:06

رخداد های هفتم صفر بیان شده است.

ششم صفر
ششم صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:04

رخداد های ششم صفر ذکر شده است.

پنجم صفر
پنجم صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 10:01

رخداد های پنجم صفر ذکر شده است.

چهارم صفر
چهارم صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 09:56

وقایع چهارم صفر بیان شده است.

دوم صفر
دوم صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 09:50

رخداد های دوم صفر بیان شده است.

اول صفر
اول صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 09:47

رخداد های اول صفر بیان شده است.

علت نام گذاری ماه صفر
علت نام گذاری ماه صفر
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 09:41

علت نام گذاری ماه صفر بیان شده است.

دیدارباخانواده ی شهیداکبری
دیدارباخانواده ی شهیداکبری
    تاریخ› چهارشنبه 12 آبان 1395 - 14:56

دیدارباخانواده ی شهیداکبری صورت گرفت.

اردوی قم جمکران
اردوی قم جمکران
    تاریخ› چهارشنبه 12 آبان 1395 - 11:01

اردوی زیارتی قم جمکران باحضوربسیجیان محترم برگزار شد.

همایش دینی عقیدتی سیاسی
همایش دینی عقیدتی سیاسی
    تاریخ› یکشنبه 08 آذر 1394 - 11:43

همایش دینی عقیدتی سیاسی در هفته بسیج برگزارشد.

سبک زندگی اسلامی
سبک زندگی اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 08 آذر 1394 - 11:02

سبک زندگی اسلامی درهفته بسیج برگزارشد.

هیئت منتظران موعود
هیئت منتظران موعود
    تاریخ› یکشنبه 24 آبان 1394 - 11:37

هیئت منتظران موعود با قرائت سوره ای از قرآن کریم تشکیل شد .

حضور بسیجیان پایگاه مرصاد در حسینیه شهدای بسیج
حضور بسیجیان پایگاه مرصاد در حسینیه شهدای بسیج
    تاریخ› یکشنبه 24 آبان 1394 - 11:13

بسیجیان پایگاه مرصاد در حسینیه شهدای بسیج حضور پیدا کردند.

RSS
1 2