تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 13:02
کد خبر : 693835
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

دیدار از مادر شهید

دیدار از مادر شهید

دیدار از مادر شهید و اهدا هدیه ای ناقابل به ایشان با حضور فرمانده محترم پایگاه وتعدادی از بسیجیان محترم صورت پذیرفت.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ