تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 00:09
کد خبر : 695605
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

 حضور در روز قدس

حضور در روز قدس

فرمانده محترم پایگاه مرصاد و جمعی از بسیجیان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج مرصاد  حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،فرمانده محترم پایگاه مرصاد و جمعی از بسیجیان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ