تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 08:46
کد خبر : 695670
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

افطاری نذر امام خمینی (ره)

افطاری نذر امام خمینی (ره)

افطاری نذر امام خمینی (ره) ویژه ارتحال امام درمسجد حائری صورت پذیرفت.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج مرصاد  حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،افطاری نذر امام خمینی (ره) ویژه ارتحال امام درمسجد حائری صورت پذیرفت.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ