تاریخ : دوشنبه 18 تير 01:27
کد خبر : 701237
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

جلسه سبک زندگی اسلامی به همراه هیئت منتظران موعود در مسجد حائری

جلسه سبک زندگی اسلامی به همراه هیئت منتظران موعود در مسجد حائری

جلسه سبک زندگی اسلامی به همراه هیئت منتظران موعود در مسجد حائری برگزارشد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج مرصاد  حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،جلسه سبک زندگی اسلامی به همراه هیئت منتظران موعود در مسجد حائری برگزارشد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ