پایگاه مقاومت بسیج مرصاد
 
جمعه 02 فروردين 1398 -

رای به سایت :
782
محبوب
اردو علمی پژوهشی بازدید از تصفیه خانه آب کن
اردو علمی پژوهشی بازدید از تصفیه خانه آب کن

اردو علمی پژوهشی بازدید از تصفیه خانه آب کن در جهت صرفه جویی در مصرف آب برگزارشد.

1397/04/15 22:34