پایگاه مقاومت بسیج مرصاد
 
پنجشنبه 27 دي 1397 -

رای به سایت :
782
محبوب
دیدار از مادر شهید
دیدار از مادر شهید

دیدار از مادر شهید و اهدا هدیه ای ناقابل به ایشان با حضور فرمانده محترم پایگاه وتعدادی از بسیجیان محترم صورت پذیرفت.

1397/03/15 13:02