پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)
 
پنجشنبه 01 فروردين 1398 -

رای به سایت :
10
محبوب

نشست سبک زندگی
نشست سبک زندگی
نشست سبک زندگی
    تاریخ› پنجشنبه 28 تير 1397 - 12:52

نشست سبک زندگی با حضور بانوان وسخنرانی سرکار خانم خراسانی

جلسه شوراوافطاری ساده پایگاه
جلسه شورا
جلسه شوراوافطاری ساده پایگاه
    تاریخ› جمعه 25 خرداد 1397 - 15:34

جلسه شورا وافطاری ساده اعضاءشورای پایگاه

افطاری ساده پایگاه
افطاری ساده
افطاری ساده پایگاه
    تاریخ› جمعه 25 خرداد 1397 - 14:19

جلسه شورا و قرائت دعای مجیر وافطاری ساده پایگاه به اعضای شورا

مسابقه ورزشی هفته وحدت
مسابقه ورزشی هفته وحدت
مسابقه ورزشی هفته وحدت
    تاریخ› جمعه 26 آذر 1395 - 20:04

مسابقه ورزشی هفته وحدت

غبارروییی مزار شهدا
غبار رویی مزار شهدا
غبارروییی مزار شهدا
    تاریخ› جمعه 26 آذر 1395 - 19:21

غباررویی مزارشهدا