پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
10
محبوب

نشست سبک زندگی
نشست سبک زندگی
نشست سبک زندگی
    تاریخ› پنجشنبه 28 تير 1397 - 08:22

نشست سبک زندگی با حضور بانوان وسخنرانی سرکار خانم خراسانی

جلسه شوراوافطاری ساده پایگاه
جلسه شورا
جلسه شوراوافطاری ساده پایگاه
    تاریخ› جمعه 25 خرداد 1397 - 11:04

جلسه شورا وافطاری ساده اعضاءشورای پایگاه

افطاری ساده پایگاه
افطاری ساده
افطاری ساده پایگاه
    تاریخ› جمعه 25 خرداد 1397 - 09:49

جلسه شورا و قرائت دعای مجیر وافطاری ساده پایگاه به اعضای شورا

مسابقه ورزشی هفته وحدت
مسابقه ورزشی هفته وحدت
مسابقه ورزشی هفته وحدت
    تاریخ› جمعه 26 آذر 1395 - 16:34

مسابقه ورزشی هفته وحدت

غبارروییی مزار شهدا
غبار رویی مزار شهدا
غبارروییی مزار شهدا
    تاریخ› جمعه 26 آذر 1395 - 15:51

غباررویی مزارشهدا