تاریخ : شنبه 12 خرداد 18:36
کد خبر : 692921
سرویس خبری : عکس خبری
 

مراسم سخرانی به مناسبت ازادی خرمشهر

ازادی خرمشهر

مراسم سخرانی به مناسبت ازادی خرمشهر

سخنرانی به مناسبت ازادی خرمشهر در روز پنجم خرداد با حضور جمعی از اعضای بسیج و محلهسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ