تاریخ : دوشنبه 18 تير 16:18
کد خبر : 701442
سرویس خبری : عکس خبری
 

اردو دختران نوجوان در مسجد

اردو نوجوانان

اردو دختران نوجوان در مسجد

اردوی دختران نوجوان پایگاه سیدالشهدا همراه با آموزش احکام و مسابقه جهارشنبه هر هفته

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ