تاریخ : چهارشنبه 20 تير 16:31
کد خبر : 701443
سرویس خبری : عکس خبری
 

سبک زندگی

نشست سبک زندگی

سبک زندگی

نشست سبک زندگی با سخنرانی خانم خراسانی در روز چهرشنبه 20تیرماه 1397 در ساعت 17/30-19/30 برگزار می شودسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ